0733-01 00 61 info@andermattrev.se
Välj en sida
Andermatt revision Loogtyp
Bild på Jaramas och Aspöfärgan

Förtroende är mer än en känsla
Vår kompetens grundar sig på kunskap och erfarenhet. Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet inom revision, redovisning, skatter och annan kvalificerad affärsrådgivning. Att välja ekonomisk rådgivare och revisor är ett beslut som påverkar dig och ditt företag under lång tid. Rätt partner innebär även trygghet i de privatekonomiska frågorna.

Revision
Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Vår revision innebär en kvalitetssäkring av ert företag. Vi har fått förtroendet att vara revisorer i de flesta företagsformer, där en stor del utgörs av små och medelstora ägarledda företag, föreningar och organisationer.

Skattefrågor
Skattesystemet är komplext och påverkar såväl bolagets som din privata ekonomi. Vi hjälper dig att hitta bra rutiner och se skattemässiga konsekvenser.

Företagsfrågor
Våra uppdragsgivare är främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag. Vår gedigna erfarenhet gör att vi tryggt kan guida dig genom olika situationer.

Rådgivning
Vi kan rådge i frågor du själv inte är insatt i, och utöver vår egen expertis har vi ett stort nätverk av självständiga specialister inom till exempel juridik och IT.

Redovisning
Vi erbjuder löpande redovisning, lönehantering, redovisning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms, samt framtagande av årsredovisning och inkomstdeklaration med flera handlingar.

 

Johan Andersson
Auktoriserad revisor
070-570 30 77
johan.andersson@andermattrev.se
CV

Erik Ohlson
Revisor
070-843 81 31
erik.ohlson@andermattrev.se
CV

Helene Petterson
Revisor
072-395 93 57
helene.petterson@andermattrev.se
CV

Ingrid Åkerman
Redovisningskonsult
072-388 44 19
ingrid.akerman@andermattrev.se
CV

Camilla Pilkvist
Administratör
073-301 00 61
camilla.pilkvist@andermattrev.se
CV

Lars Mattsson
Godkänd revisor
Lars gick tyvärr bort 2021-06-30 efter en kort tids sjukdom.

Andermatt revision AB
Borgmästaregatan 17
371 15 Karlskrona
Tel: 0733-01 00 61
info@andermattrev.se